سخنگوی سازمان ثبت احوال: گواهی فوت ۱۰تن از متوفیان حادثه تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان با عنوان فوت ناشی از ازدحام جمعیت تصحیح شد.

🔹قبلا سازمان بهداشت جهانی گواهی فوت متوفیان این حادثه را با کلمات نامناسب صادر کرده بود.

@AkhbareFori