♦️قطار‌ سربندر - اهواز از ریل خارج شد 🔹 ریل‌باس مسیر بندر ماهشهر به اهواز در ورودی ایستگاه راه‌آهن اهواز از خط خارج شد. 🔹 پیش‌بینی می‌شود با این حادثه، مسافران خرمشهر با تأخیر جابه‌جا شوند./ عصرجنوب @AkhbareFori