جنس جور جمهوری اسلامی/ پیروزی نهایی قطعا متعلق به ملت ایران است

🔹رهبر انقلاب: هم سردار خوب نظامی داریم هم فرهنگسازان و هنرمندان خوب/ از طرفی هم مردم آماده بکار داریم این جنس جور جمهوری اسلامی است/ بنده می‌بینم پیروزی قطعی و نهایی متعلق به ملت ایران است

@AkhbareFori