خانواده مسافران کشتی تفریحی در قرنطینه "دایموند پرنسس" در حال دست تکان دادن به اعضای خانواده‌شان در ترمینال بندر"یوکوهاما" ژاپن

🔹این کشتی با ۳۶۰۰ مسافر و از ۷ روز قبل در سواحل ژاپن متوقف شده و کلیه خدمه و مسافران به مدت ۱۴ روز جهت انجام معاینات پزشکی در قرنطینه قرار دارند.

🔹ابتلا ۳۷ موردجدید به " کرونا ویروس در کشتی توریستی دیاموند پرنسس" تایید شد/خبرگزاری فرانسه

@AkhbareFori