براساس قانون، اجازه دادیم کشورهای دخیل، برای بررسی سانحه هواپیمای بوئینگ ورود کنند

علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی:

🔹مسئول بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی، سازمان هواپیمایی ایران است؛ اما اگر تکنولوژی لازم برای آنالیز اطلاعات جعبه سیاه هواپیما در ایران وجود نداشته باشد، مانند برخی دفعات قبل، سراغ کشورهای دیگر مانند فرانسه می‌رویم.

🔹براساس قانون، هم کشور سازنده هواپیما، هم کشور سازنده موتور هواپیما و هم کشور عملیاتی‌کننده هواپیما باید از جزئیات مطلع شوند.

🔹ما نیز به همه آنها گفتیم که برای رسیدگی به سانحه، ورود کنند.

@AkhbareFori