‏پادشاه سوئد اعلام کرد که پنج نوه خود را از عضویت رسمی خاندان سلطنتی خارج کرد. فرزندان دختر و پسر کوچک پادشاه کارل گوستاف دیگر از مزایایی که شامل اعضای خاندان سلطنتی می‌شوند، برخوردار نخواهند بود و درآمد کشور صرف هزینه‌های آنها نخواهد شد ولی آنها عناوین خود را حفظ خواهند کرد.

@AkhbareFori