رکورد رضازاده بالاخره شکسته شد

🔹لاشا_تالاخادزه امروز نه تنها قهرمان یک ضرب و دو ضرب و مجموع فوق سنگین وزنه‌برداری جهان شد بلکه رکورد جهانی رو هم افزایش داد.

🔹وزنه‌بردارهای ما چی شدن؟ درگیر حاشیه و بگو‌مگو و سیاست و...

🔹تالاخادزه رکورد حسین رضازاده را شکست و در مجموع یک کیلو بیشتر زد.

🔹حالا تنها رکوردی که دست ماست رکورد علی دایی، است.

@AkhbareFori