♦️ارزش دارایی‌های ثروتمندترین مجری‌های جهان چقدر است؟

🔹برنامه‌های گفت‌و‌گومحور آمریکا چقدر پول برای مجریان‌شان ساخته‌اند؟

🔹اپرا وینفری با ۳.۲ میلیارد دلار، ثروتمندترین مجری جهان

🔹 الن دی‌جنرس- ۴۵۰ میلیون دلار

۱۰مجری ثروتمند دنیا و توضیحات بیشتر در لینک زیر

sornakhabar.com/newsview/113046