♦️بحران زیست‌محیطی، بلای جان میلیاردها پرنده

🔹در تحقیقی که نتایج آن چند روز قبل منتشر شد، مشخص شده است در مجموع سه میلیارد پرنده در آمریکا و کانادا از سال ۱۹۷۰ از بین رفته‌اند.

🔹دانشمندان این مسأله را یک بحران زیست‌محیطی گسترده خوانده‌اند.

🔹طبق اعلام یکی از محققان ارشدِ این پژوهش، شواهد مستقل و چندگانه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد تعداد جمعیت پرندگان به شدت کاهش یافته است.

@AkhbareFori