بازتاب "نه" روحانی به ترامپ در رسانه‌های جهان؛ دنیا از مذاکره ناامید شد

🔹فاکس نیوز: روحانی گفت که با آمریکا مذاکره نمی‌کند؛ او آمریکا را متهم به تروریسم اقتصادی کرد

🔹بلومبرگ: روحانی گفت که تحت فشار، هیچ مذاکره ای با ترامپ نخواهد داشت

🔹کدام قسمت از نطق رییس جمهور در دنیا بیشتر بازتاب داشت؟

♦️نگاهی به تیتر اول رسانه‌های جهان و منطقه پس از نطق رئیس جمهور در نیویورک

khabarfoori.com/detail/1376049