♦️تجمیع یارانه نقدی و معیشتی مصوب نشد

🔹«سعیدی» عضو کمیسیون تلفیق بودجه: در نشست امروز صبح کمیسیون علاوه بر تخصیص ۶۰ لیتر بنزین برای ایام نوروز به هر خودرو، موضوع تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به تصویب اعضای کمیسیون نرسید/ فارس

@AkhbareFori