♦️تزریق کورتون و دگزا خطر مواجهه با کرونا را افزایش می‌دهد

🔹تزریق این موارد در چنین شرایطی که ویروس کرونا وارد کشور شده موجب تضیعف سیستم ایمنی بدن فرد سرماخورده می‌شود./ عصرایران

@AkhbareFori