شهریار عاشق بود، اما نه عاشقِ ثریا

🔹 ‌افشای حقیقتی ناگفته درباره عشق نافرجام شاعر

🔹چند سال پیش بود که برخی رسانه‌ها ادعا کردند زنی را که شهریار در جوانی به او دل باخته بوده یافته‌اند

🔹از دروغ‌ها و افسانه‌هایی که مردم درباره ماجرای عاشقانه شهریار ساختند تا اصل ماجرا

در لینک زیر بخوانید

sornakhabar.com/newsview/110457