♦️تولید خودرو نصف شد

🔹تولید انواع خودرو در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که وزیر صنعت بارها وعده افزایش تولید خودرو را داده بود.

@AkhbareFori