♦️کارشناس داوری: پنالتی استقلال صحیح نبود

🔹نوید مظفری کارشناس برجسته داوری کشورمان معتقد است پنالتی گرفته شده برای تیم فوتبال استقلال صحیح نبود.

🔹رودنیل، کارشناس داوری: صحنه خطای پنالتی خیلی واضح نبود اما پنالتی که استقلال زد به دلیل بیرون آمدن دروازه بان پرسپولیس باید تکرار می‌شد که داور این کار را نکرد.

🔹برای من جای تعجب دارد که چرا داور به پیراهن حسینی ایراد نگرفته چرا که رنگ پیراهن او به پیراهن بازیکنان استقلال نزدیک است و نباید با این رنگ پیراهن در زمین حاضر شود.

@AkhbareFori