کمان رستم، درخت گردویی با ۱۳ قرن حیات 

🔹این درخت بزرگ که به کمان رستم شهره است در شهمیرزاد استان سمنان بزرگتر�

کمان رستم، درخت گردویی با ۱۳ قرن حیات

🔹این درخت بزرگ که به کمان رستم شهره است در شهمیرزاد استان سمنان بزرگترین باغ گردوی جهان قرار دارد.

🔹کمان رستم مقاوم سازی شده و در راه ثبت آثار معنوی است.

اخبار لحظه ای #سمنان 

https://t.me/joinchat/AAAAAD94Npy2BkcDmHM8sA