امیر حاج رضایی: صحنه‌ای که پورحیدری با وجود بیماریِ مهلکی به نام سرطان، با آن همه درد، عصا به دست دارد به سمتِ �

امیر حاج رضایی: صحنه‌ای که پورحیدری با وجود بیماریِ مهلکی به نام سرطان، با آن همه درد، عصا به دست دارد به سمتِ نیمکتِ استقلال می‌رود آن صحنه ماندگارترین صحنه تاریخِ فوتبال ایران است.

سه سال از پروازِ آسمانیِ منصور خانِ پورحیدری پدرِ استقلال و پُرافتخارترین مربیِ تاریخِ باشگاهِ استقلال گذشت(۱۴ آبان ۱۳۹۵) پدری که حتی وقتی خودش به عصا تکیه کرد باز هم تکیه‌گاهِ فرزندانش بود و با مرام و صداقت و روحیه‌یِ پهلوانی، عشق را فراتر از رنگ و باشگاه برد و اسطوره‌یِ ملی شد.

روحش شاد و یادش گرامی🥀

@AkhbareFori