♦️پژمانفر: رئیس جمهور به جای ارائه گزارش از عملکرد دولت درصدد تشکیک در امور دیگر است

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس:

🔹رئیس جمهور به جای ارائه گزارش به مردم از عملکرد دستگاه اجرایی به دنبال ایجاد تشکیک در مسائل مختلف است تا با این روش موجبات انحراف افکار عمومی از مسائل جاری کشور را فراهم کند.

🔹به عنوان مثال در بحث گرانی بنزین دولت و رئیس جمهور هیچ گزارشی از میزان درآمد حاصل از این افزایش قیمت و نحوه هزینه‌کرد آن به مردم و نمایندگان ارائه نکرده‌اند.

🔹ما انسجامی در کارهای دولت مشاهده نمی‌کنیم و همین مسأله فشارهای زیادی را به مردم وارد می‌کند که این موضوع زمینه را برای سوءاستفاده دشمن هم فراهم کرده است.

@AkhbareFori