♦️پشت‌پرده غیب‌شدن سهمیه‌ها از کارت سوخت 🔹اطلاعیه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد، غیب شدن سهمیه‌ها در واقع عدم اطلاع مردم از پیمانه‌هایی بوده که این شرکت برای سوخت‌گیری در نظر گرفته اما کسی را از آن مطلع نکرده است. 🔹 برای جلوگیری از کم شدن…