اروپا ماشه را چکاند / برجام روی خط پایان

🔹براساس مکانیزم ماشه، دست‌کم دو ماه تا پایان برجام و بازگشت خودبه خودی تحریم‌ها زمان باقیست

🔹در برجام جایی برای وتوی تحریم‌های بیمن‌المللی از سوی روسیه و چین پیش‌بینی نشده است.

درباره پیامدهای آغاز مکانیزم ماشه بر بازار، اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1643442