در مراسم عزاداری، حضور یک فرد دارای معلولیت مثل سایر افراد، یک حضور عادی است

لطفا با دیدن آنها دست به دعا نبرده و طلب شفا نکنید؛ مگر آنکه خودشان چنین درخواستی بکنند...

امنیت روانی افراد دارای معلولیت، با این رفتارها می‌تواند آسیب‌های جدی ببیند.

@AkhbareFori