♦️مبلغ سود سهام عدالت اعلام شد

رئیس سازمان خصوصی سازی:

🔹میزان سود سهام عدالت کمی بیش از ۲۰۰ هزار تومان برای افرادی که یک میلیون سهم دارند، تعیین شده است.

🔹در این راستا میزان سود افرادی که سهم‌های کوچک‌تری دارند به تناسب کوچک می‌شود.

🔹البته میزان سود برای سهم‌های یک میلیون تومانی تقریبا ۲۰۳ یا ۲۰۴ هزار تومان است.

@AkhbareFori