🌱هر روز خود را با ﷽ آغاز کنید🌱

🔹پیامبر گرامی اسلام(ص): کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزی‌اش زیاد شود، نسبت‏ به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد.

#صبح_نو

⏳امروز شنبه

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

۲۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱

۱۵ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM