♦️پسر ایرانی که با دختر یک ملکه قبیله آفریقایی ازدواج کرده!

🔹سرنوشت همیشه آن‌طور که فکرش را می‌کنیم، برای زندگی‌مان تصمیم نمی‌گیرد. یک نفر مثل «فرشاد خوانساری» که در اراک به دنیا آمده، هرگز تصورش را نمی‌کرد دست تقدیر او را به دختری برساند که مادرش ملکه یکی از قبایل بزرگ آفریقایی است!

🔹در روزهایی که فرشاد در تهران مشغول زندگی و کار است، دختری از کشور "مالی" چمدان می‌بندد و راهی ایران می‌شود. آمد و نمی‌دانست که قرار است قلبش را در هوای ایران جا بگذارد.

شرح ماجرا را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1395931