♦️انتقادات تند امام جمعه اسالم به مدیران خودروسازی

باقری امام جمعه اسالم گیلان:

🔷آیا اجنه و ارواح سرگردان هم برای خودرو ثبت نام می کنند که سامانه های فروش در عرض چندین ثانیه بسته می شود؟

🔷در طرفه العینی ظرفیت ثبت نام خودرو تکمیل می شود. این کار فقط از آصف بن برخیا و اجنه حضرت سلیمان بر می‌آید

🔷برخی از مدیران خودرو سازی خائن و فاسد هستند، نظام اسلامی فارغ از اشخاص خیانت کار است، باید دست و پای مدیران خائن و فاسد خودروساز را خلاف یکدیگر قطع کرد

🔷موش تو سوراخ نمی رفت، جارو به دمش بسته بود، خیلی ماشین های خوبی دارید، حالا ثبت نام و محدودیت هم می گذارید ،خودرو را هم‌ که با چندین ماه تاخیر تحویل می دهید.ظلم و اجحاف در حق مردم بس است/عصرایران

اخبار لحظه ای #گیلان 

t.me/joinchat/AAAAAD9nqN2OONFJx_0sew