♦️وکیلی: پروانه سلحشوری تفهیم اتهام شد/صدور قرار کفالت عضو هیات رییسه مجلس: 🔹زمانی که شایعه بازداشت خانم سلحشوری مطرح شد من با دادسرای فرهنگ و رسانه تماس گرفتم و ایشان گفت خانم سلحشوری ساعت ۱۰ صبح به دادسرا مراجعه کرده تفهیم اتهام شده و برای وی قرار کفالت…