♦️پدر کیمیا علیزاده: کیمیا از شرایطش راضی است و قصد بازگشت به کشور را ندارد 🔹همسر دخترم در همان روز خواستگاری ما را در جریان مهاجرت قرار داد. 🔹آنها قصد ندارند به کشور بازگردند. 🔹این موضوع را با پولادگر (رئیس فدراسیون تکواندو) هم در میان گذاشتم./ آنا @AkhbareFori