ناگفته‌های ظریف از ملاقاتش با جان‌کری در مورد توان دفاعی کشور و قدرتی که آمریکا از آن هراس دارد:

🔹به جان کری گفتم به فرض که شما فردو را خراب کنید آنگاه چه پاسخی برای ملت دارید؟ کری گفت برای همین است که نمی‌خواهیم با شما وارد جنگ شویم.

@AkhbareFori