اینجا شرقی‌ترین منطقه کره زمین در قاره استرالیا است!

🔹مردم زیادی در دنیا بالا آمدن خورشید را دیده‌اند، اما‌ کمتر کسی تاکنون بالا آمدن ماه را در عمر خود دیده است

🔹این شگفت انگیزترین کلیپی است که بشر تاکنون از ماه تهیه کرده است

@Akhbarefori