♦️ایران در حالت آماده باش

🔹ردپای مشکوک به ویروس کرونا در چند شهر ایران دیده شده است

🔹دو مورد در یزد، دو مورد در تبریز، یک مورد در قم و یک مورد در تهران.

🔹تا روز گذشته این ۶ نفر مشکوک به ویروس کرونا بودند، اما وزارت بهداشت این خبر را رد کرده است/شهروند

@AkhbareFori