ملت ما همیشه در سختی ها کنار هم موندن و سرافراز شدن

چه دیروز پشت جبهه با لباس دوختن و قند خرد کردن، چه امروز با �

ملت ما همیشه در سختی ها کنار هم موندن و سرافراز شدن

چه دیروز پشت جبهه با لباس دوختن و قند خرد کردن، چه امروز با توزیع ماسک و دستکش رایگان و گرفتن دست همدیگر...

@AkhbareFori