دختری که در حمایت از محیط زیست در سازمان ملل صحبت کرد، کیست؟

🔹گرتا تونبرگ فعال نوجوان محیط زیست، بعد از طی مس�

دختری که در حمایت از محیط زیست در سازمان ملل صحبت کرد، کیست؟

🔹گرتا تونبرگ فعال نوجوان محیط زیست، بعد از طی مسافتی ۴۸۰۰ کیلومتری در اقیانوس اطلس که ۱۵ روز طول کشید وارد نیویورک شده است.

🔹این دختر ۱۶ ساله سوئدی برای آنکه در این سفر گازهای گلخانه ای تولید نکند سوار بر قایقی بادبانی از پلیموت بریتانیا به نیویورک رفت. هواپیما باعث تصاعد قابل توجه گاز دی اکسید کربن می شود.

🔹انتظار می رفت او زودتر به نیویورک برسد اما هوای طوفانی سفر او را کند کرد.

🔹او هنگام عزیمت از بریتانیا گفته است سفر با قایق این پیام را می فرستد که "بحران تغییرات اقلیمی یک بحران واقعی است."

@AkhbareFori