‏صبح ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت حوالی ۹صبح، طبق برنامه هرسال رژه است، اما...

🔹سربازی که چند روز به پایان سربازیش مونده بود، دیگه به خونه برنگشت...

🔹۲۵ شهید و ۷۰ زخمی

🔹جانباز ۷۰ درصدی که به آرزوی شهادتش رسید

🔹سربازی با تفنگ خالی در میان تیرها بر زمین افتاد...

گرامی باد، یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی اهواز🥀

@AkhbareFori