به نظر شما میزان توجه سلبریتی‌ها به فوت دختری که دست به خودسوزی زد و فوت کودک ۶ساله هوادار در ورزشگاه آزادی به یک اندازه بود؟

public poll

خیر – 17K

👍👍👍👍👍👍👍 93%

بله – 1K

👍 7%

👥 17896 people voted so far.