عبدی: اگر رهبری به ماجرای گرانی بنزین ورود نمی‌کرد، هیچ چیز باقی نمی‌ماند

فعال سیاسی اصلاح طلب:

🔹با این سخن که اجرای طرح سهمیه‌بندی غلط بود صددرصد موافق هستم، اما این تضمین غلط موردی نبود بلکه ساختاری بود.

🔹شاهد بودیم که در نخستین دقایق اجرای طرح، خمپاره و موشک به سوی این طرح روانه شد.

🔹در چنین شرایطی چنانچه رهبری در روز یکشنبه به ماجرا ورود نمی‌کرد هیچ چیز باقی نمی‌ماند.

@Akhbarefori