کشف جسد ۱۸هزار ساله یک سگ

🔹باستان‌شناسان در تازه‌ترین جست‌و‌جوهای خود موفق به کشف یه توله سگ شده‌اند که ب�

کشف جسد ۱۸هزار ساله یک سگ

🔹باستان‌شناسان در تازه‌ترین جست‌و‌جوهای خود موفق به کشف یه توله سگ شده‌اند که بیش از ۱۸هزار سال از مرگ آن می‌گذرد

🔹این کشف جدید در منطقه سیبری رخ داده و پس از گذشت هزاران سال جسد این سگ به خوبی حفظ شده و سالم است.

@Akhbarefori