این یه قلب انسانه که با کمک سلولهای خود بیمار و به صورت سه بعدی پرینت شده! قلب کوچکی که دقیقا همانند قلب انسان د�

این یه قلب انسانه که با کمک سلولهای خود بیمار و به صورت سه بعدی پرینت شده! قلب کوچکی که دقیقا همانند قلب انسان دارای سلول، عروق، حفرات و دریچه‌ است.

اینه معجزه‌ پیشرفت علم 👌🏻

@Akhbarefori