🎥سعید قاسمی‌:

🔹در بوسنی تحت پوشش هلال‌ احمر رفته بودیم به نیروهای مجاهدین آموزش نظامی می‌دادیم

🔹کریستین[امانپور] خبرنگار سی‌ان‌ان ما را لو داد

🔹با القاعده‌ای‌ها باهم بودیم. ازما استیل گرفتند. با مجاهدین سراسر دنیا یگانهای جهادی تشکیل دادیم.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو