♦️اسامی دریافت‌کنندگان وام‌های صندوق توسعه ملی هرگز منتشر نشده است

🔹رئیس صندوق امروز گفته نمی‌توانیم اسامی‌شان را بگوییم چون اطلاعات شخصی است!

🔹دقت کردید؟ اسامی افرادی که ۴۰میلیارد دلار وام ارزی و ۱۱هزار میلیارد تومان وام ریالی تسهیلات از جیب مردم گرفته‌اند شخصی است!

🔹شگفت آور نیست؟ اینهمه وقاحت در پنهان کردن رقمهایی با این حجم؟ شگفت آور نیست؟

در صندوق توسعه ملی چه خبر است؟

اخبار سیاسی بدون سانسور‌ را اینجا دنبال کنید

https://t.me/joinchat/AAAAADvSuvnOiD9CbJv8LQ