🚨‌مضروب شدن مامور شهرداری منطقه چهار تهران با ۲۵ ضربه چاقو در حین انجام ماموریت

🔹 مامور شهربان شهرداری منطقه چهار تهران در حین گشت زنی در معابر منطقه با تخلف ساختمانی در یکی از معابر ناحیه که مالک آن پیشتر نیز اقدام به انجام تخلف کرده و از شهرداری تذکر دریافت کرده بود، مواجه شد که پس از تذکر دوباره به مالک ساختمان، با حمله وی و همراهانش مواجه و با ۲۵ ضربه چاقو به شدت مصدوم و روانه بیمارستان شد.

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ