صید بی‌رحمانه ماهی باجریان برق در آمریکا

🔹اتصال جریان برق به آب از طریق قایق‌های شوک‌دهنده، باعث بیهوشی موقت ماهی‌ها و صید آنها توسط صیادان می‌شود.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو