‏تو فرودگاه بالتیمور از چمدون مسافر کویتی موشک‌انداز پیدا کردن گفتن این چیه گفته سوغاتی😂

تو عکس یه لباس پلن

‏تو فرودگاه بالتیمور از چمدون مسافر کویتی موشک‌انداز پیدا کردن گفتن این چیه گفته سوغاتی😂

تو عکس یه لباس پلنگی استتار هم زیرشه، یه مثقال اورانیوم غنی شده هم بود بهتر بود کلاسش بالاتره 😂

@AkhbareFori