وزیر ارتباطات:
🔹به زودی پشت پرده شرط‌بندی‌ها را افشا می‌کنم
🔹شرط بندی فقط در فوتبال نیست
🔹جلوی مبادلات ما

وزیر ارتباطات:

🔹به زودی پشت پرده شرط‌بندی‌ها را افشا می‌کنم

🔹شرط بندی فقط در فوتبال نیست

🔹جلوی مبادلات مالی سایت های شرط بندی در بانک های ایران را خواهم گرفت

درباره سایتهای شرط‌بندی بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1242044