رازهای سر به مهر انفجار سرچشمه

🔹محمدرضا کلاهی عامل بمب‌گذاری هفتم تیر، چندی پیش با نام علی معتمد در هلند به قتل رسید

🔹به گفته شاهدان عینی، دلیل شهادت اعضای حزب، فروریختن سقف بود، نه شدت انفجار

🔹 گرانی، موضوع جلسه ناتمام حزب جمهوری اسلامی بود

🔹سناریوی نفوذی ها، «کلاهی» بود که سر حزب جمهوری رفت

۳۸سال پس از فاجعه شهادت شهید بهشتی و دیگر اعضای حزب جمهوری اسلامی، شما درباره پیامدهای این حادثه تروریستی چه فکر می‌کنید؟اینجا کامنت بگذارید

khabarfoori.com/detail/1145548