♦️دسته چک‌های خود را عوض کنید

🔹صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه فرصت تعویض آن و تبدیل به چک‌های صیادی را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در سایر بانک‌ها پذیرش نخواهد شد./جماران

#اقتصادی

@AkhbareFori