♦️فردی در وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد

🔹ساعتی پیش فردی با ورود به درب اصلی ساختمان وزارت ارتباطات در خیابان شریعتی تهران،با ریختن بنزین روی خود،اقدام به خودکشی کرد

🔹این فرد پیمانکار یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بوده که به نشانه اعتراض، اقدام به خودسوزی کرده است.

گفته می‌شود که پس از این اقدام و دخالت حراست وزارت ارتباطات، این فرد به بیمارستان منتقل شده و تا کنون زنده است/مهر

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ