همایش رسانه و نیرو قدردانی از خبرنگارانی است که در فرهنگ سازی مصرف آب و برق به وزارت نیرو یاری می‌رسانند

رسانه بازوان شرکت‌های فنی در خراسان‌رضوی هستند

  دانلود ویدئو