♦️بلیت پرواز اهواز به تهران: یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان  🔹انجمن دفاتر مسافرتی خوزستان: ورود شهروندان عراقی و

♦️بلیت پرواز اهواز به تهران: یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 🔹انجمن دفاتر مسافرتی خوزستان: ورود شهروندان عراقی و افزایش تقاضای سفر باعث گرانی بلیت‌ها شده/ایرنا @AkhbareFori