برنی سندرز: جلوی جنگ با ایران را خواهم گرفت

🔹مناظره‌های انتخاباتی میان حزبی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در آمریکا آغاز شده و برنی سندرز همچنان با شعار جلوگیری از جنگ به رقابت‌ها ادامه می‌دهد.

🔹سندرز در مناظره اخیر به تفاوت خود با جو بایدن دیگر کاندیدای دموکرات اشاره می‌کند و می‌گوید: فرق من با جو این است که او به جنگ عراق رای مثبت داده بود و من از ابتدا مخالف بودم.

🔹او تاکید می‌کند هدفش از ریاست جمهوری جلوگیری از جنگ با ایران است چرا که این جنگ از جنگ عراق هم فاجعه بارتر خواهد بود.

همه حرف‌های ۱۰کاندیدای دموکرات را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1145283