🎥 نظر جالب یک وکیل: طبق قانون کسی حق انتشار تصاویر بدون حجاب خانم اسکندری را ندارد/فردی که از ستاره اسکندری فیلم تهیه کرده، متهم است

🔹متاسفانه اکثر هنرمندان کشورمان، مشاور حقوقی ندارند

📌گفتگوی محمد گلعذار را در برنامه #وکیل ببینید

https://www.khabarfoori.com/detail/1135678